Mở phòng gym ở quê có đem lại doanh thu lợi nhuận “KHỦNG”?