Tạ đĩa màu cao cấp joinder JD1230 size lớn Tạ đĩa màu Crossfit Bumper Pla...

1.030.000 5.151.000 

Lựa chọn các tùy chọn