Tạ đĩa màu cao cấp joinder JD1230 size lớn Tạ đĩa màu Crossfit Bumper Pla...

950.000 4.750.000 

Lựa chọn các tùy chọn