Tạ đĩa màu cao cấp joinder JD1230 size lớn Tạ đĩa màu Crossfit Bumper Pla...

1.250.000 5.600.000 

Lựa chọn các tùy chọn