tạ đĩa rogue size nhỏ 2.5kg Tạ đĩa màu Rogue size nhỏ PT12...

175.000 /kg