Bánh tạ gang tạ đĩa PT1260 Bánh tạ gang (tạ đĩa) PT1260

76.000 380.000 

Lựa chọn các tùy chọn