Tạ đĩa bọc cao su ironbull 4 cánh Tạ đĩa Iron Bull PT1210

150.000 1.200.000 

Lựa chọn các tùy chọn