Tạ đĩa bọc cao su ironbull 4 cánh Tạ đĩa Iron Bull PT1210

60.000 /kg