Tạ đĩa cao cấp joinder JD1220 Tạ đĩa Joinder JD1220

90.000 /kg