máy tập đạp đùi nghiêng 45 độ hoist CF3355 Hoist CF3355 Máy tập đạp đùi t...