Ghế tập đá bụng ngực tay sau Hoist CF3252 Hoist CF3252 Ghế tập đá bụng/t...