gạch cao su lót sàn phòng gym giảm chấn giá rẻ Gạch cao su phổ thông PT8410

400.000 /m2