Vòng lắc eo bằng nhựa có bi PT6611 Vòng lắc eo có bi massage PT66...