Thảm tập yoga 8mm lớp định tuyến PT8926 Thảm 8mm 1 lớp định tuyến PT89...