Tạ liền đòn liền khối PT1530 Tạ liền đòn thẳng PT1530

100.000 /kg