Tạ liền đòn liền khối PT1530 Tạ liền đòn Iron Grip thẳng PT...

1.000.000 10.000.000 

Lựa chọn các tùy chọn