Giàn tập đa năng 5 khối if9325 if9327opt if9327 Impulse IF9325 + IF9327 + IF93...