Giàn tạ đa năng kèm xà đơn xà kép Impulse ES2100 Impulse ES2100 Giàn tập tạ đa ...

56.500.000 62.790.000 

Lựa chọn các tùy chọn