Máy kéo xô lưng Hoist CF3661 [Incline Leverage Row] Hoist CF3661 Máy kéo xô lưng t...