Hoist CF3165 Ghế tập tạ điều chỉnh độ dốc thương hiệu Mỹ [Super Flat/Incline/Decline Bench] Hoist CF3165 Ghế tập tạ điều c...