Bàn giao phòng gym Trường Sĩ quan Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng