PT Fitness và hành trình gửi trao món quà sức khỏe đến khách hàng trong tháng 1/2022