Đòn tạ đặc dài thẳng có chốt khóa PT1660 Thanh đòn tạ lắp ghép có chốt ...

285.000 385.000 /chiếc

Lựa chọn các tùy chọn