Tạ đĩa màu cao cấp joinder JD1230 size lớn Tạ đĩa màu Joinder size lớn JD...

2.240.000 5.600.000 

Lựa chọn các tùy chọn