Dây kháng lực miniband aolikes Set 6 dây kháng lực PT6205
Lựa chọn các tùy chọn