Khung gánh tạ Rack Squat 2 chân Joinder JD8820 màu xanh Khung gánh tạ Squat Rack 2 châ...

8.820.000 

Lựa chọn các tùy chọn