Impulse SL7015 Khung Gánh Tạ Đa Năng Xà Đơn [Full Power Rack] Impulse SL7015 Khung gánh tạ đ...

27.210.000