Impulse IT7016 - Máy tập ngực dưới Phiên bản màu Ghi [Decline Bench] Impulse IT7016 Ghế tập cơ ngực...

16.760.000