Giàn tập đa năng xô đôi 2 khối if9325 if9327opt if9325 Impulse IF9325+IF9325+IF9327OP...