Bộ Tạ tay tháo lắp 11.5kg PT1123 Bộ tạ đơn tháo lắp 11.5kg PT11...

2.890.000 /bộ