Bộ Tạ tay tháo lắp 11.5kg PT1123 Bộ tạ đơn tháo lắp 11.5kg PT11...

3.468.000 /bộ