Setup phòng gym văn phòng Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Nội, Cao Bằng