Dự án cập nhật thiết bị cho khách hàng thân thiết tại MMA & KickFitness VH Thanh Hóa