Dự án cập nhật thiết bị cho khách hàng cũ tại MMA & KickFitness VH Thanh Hóa