Cung cấp thiết bị cho phòng tập The Fit tại Hạ Long – Quảng Ninh